Informatie aanvragen

Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Een naam is verplicht
Een telefoonnummer is verplicht

RN Vastgoed

RN Vastgoed is specialist in het bemiddelen bij het aan- en verkopen van stukken grond in heel Nederland. Door met een professionele en realistische blik naar de toekomst te kijken zijn er rijkelijke kansen voor ontwikkelingen, waarmee RN Vastgoed de particuliere en zakelijke inversteerder de kans geeft om te investeren in strategisch goed gelegen grondposities.

HEEFT U HET BORD IN NIEUWEGEIN GEZIEN EN WILT U MEER INFORMATIE, KLIK HIER! 

Investeren in grond

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zal de bevolking in Nederland minimaal tot 2040 blijven toenemen. Tegelijkertijd neemt het aantal personen per huishouden af. Er zijn dus meer woningen nodig om iedereen onderdak te bieden, terwijl er op dit moment geen woningen worden gebouwd. Een forse inhaalslag wordt daarmee onvermijdelijk. 

Daarnaast hebben veel gemeenten in Nederland ervoor gekozen om van een actief grondbeleid over te stappen naar een faciliterend grondbeleid. Van actief grondbeleid is sprake als de gemeente zich als marktpartij gedraagt en zelf grond aankoopt, ontwikkelt en gebruikt of weer verkoopt. Er is sprake van faciliterend grondbeleid als de gemeente de aankoop en exploitatie van grond overlaat aan private partijen. Mede door de economische crisis zijn gemeenten afgestapt van het opereren als ondernemer en laten de grondexploitatie over aan partijen die hierin gespecialiseerd zijn. Tot deze partijen behoort RN Vastgoed.  

Grond is nu nog betaalbaar

In de nabije toekomst zal landbouwgrond op een groot aantal plaatsen in Nederland een andere bestemming moeten krijgen om bebouwing mogelijk te maken. Deze bestemmingswijziging zal een enorme waardestijging van de grond tot gevolg hebben. Landbouwgrond in Nederland is nu nog betaalbaar. Tevens is grond per definitie een schaars goed, vooral in het dichtbevolkte Nederland.

Interesse? Vraag een brochure aan of neem contact met ons op: 0224-760005

Informatie aanvragen

Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.

Een naam is verplicht
Een telefoonnummer is verplicht